Manggih Watak Sejati

Lir Wus Manggih Watak Kang Sejati
Dangu Dangu Weh Mareming Driya
Mahanani Nir Pamrihe
Kintaka Dadya Suluh
Ing Madyeng Sampurnaning Urip
Susila Martatama
Raket Budi Mulus
Karya Hayuning Sasama
Tarlen Mawas Lan Mangun Diri Pribadi
Dimen Tentrem Ngagesang

Linambaran Tradsila Myang Suci
Dangan Ing Tyas Nuli Tuwuh Rasa
Marsudi Sagung Kawruhe
Kinarya Kasing Kalbu
Ing Salami Tansah Mangudi
Jagi Kawicaksanan
Gayuh Sedya Luhur
Lan Junjung Reh Kebejikan
Sayuk Rukun Tresna Sih Sameng Dumadi
Labuh Mring Kabeneran
Confucius.ID
229 kali dilihat
Sabtu, 5 Agustus 2017, 04:34

0 Komentar

Mang Ujang
Kontribusi: Konten Laman (Sabtu, 5 Agustus 2017, 04:34)
Tambah kidung

Konten disalin

Sedang memuat..