Tepasalira

Wong Ngaurip Apa Kang Kahesti
Aneng Donya Manggon
Tepaslira Den Utamakake
Mring Sapada Tumitahing Gusti
Kaadilan Ngudi Becike Tut Pungkur

Ladak Anggap Ywa Kongsi Kawijil
Neng Jroning Patemon
Ndak Kaceluk Nir Trapsila Angger
Utama Kasebut Tan Mengelmi
Sira Dak Di Cenggring Sak Nggon Nggon Ketemu

Paribasane Ana Kang Muni
Lumbung Ingkang Kotong
Nywara Seru Dyan Tinuthuk Sareh
Beda Lamun Kebak Isi Warih
Swarane Aririh Dyan Tinuthuk Seru

Wohe Dari Kinarya Palupi
Lamun Isih Kopong
Yen Kanginan Setitihik Gya Rongeh
Beda Lamun Wus Kebak Kang Isi
Kunjem Nyawang Siti
Tumungkul Mrikelu
Video belum tersedia

Belum terdapat video yang dipublikasikan, kunjungi beberapa saat lagi

407 kali dilihat
Teh Nyai
Kontribusi: Konten Laman (2017-08-05 03:34:59)
Tambah kidung

Konten disalin