Belajar tiada merasa jemu, mengajari tiada merasa lelah; adakah itu dalam diriku?
Kitab Sishu yang terdapat pada laman ini merupakan terjemahan MATAKIN (1970 - 2019) yang kami tulis ulang dan ubahsuaikan dengan merujuk pada KBBI. Segala ketentuan penerbitan dan hak cipta terjemahan dimiliki oleh MATAKIN.