Da Xue X:21

Belum pernah ada kegemaran pihak atas akan laku Cinta Kasih mengakibatkan pihak bawah tidak menyukai Kebenaran. Belum pernah ada orang yang menyukai Kebenaran tidak menunaikan tugasnya baik-baik, dan tidak akan terjadi harta yang berada di dalam gudang negara bukan milik negara.

Konten disalin