Da Xue III:1

Di dalam Shi Jing tertulis, "Daerah ibu kota yang seribu Li luasnya itu, menjadi tempat kediaman rakyat."

Konten disalin