Da Xue V:1

Demikianlah yang dinamai mengetahui pangkal dan demikian pulalah yang dinamai memperoleh pengetahuan yang sempurna.
Bab V yang menerangkan hal meneliti hakikat tiap perkara ini sudah hilang, maka di sini dipetikkan buah tulisan Cheng Zi yang boleh menggantikan bagian itu.
"Adapun yang dinamai meluaskan pengetahuan dengan meneliti hakikat tiap perkara itu ialah: Bila kita hendak meluaskan pengetahuan, kita harus meneliti Hukum sembarang hal sampai sedalam-dalamnya. Oleh karena manusia itu mempunyai kekuatan batin, sudah selayaknya tidak ada hal yang tidak dapat diketahui; selain itu juga karena tiap hal di dunia ini sudah mempunyai Hukum tertentu. Tetapi kalau kita belum dapat mengetahui Hukum itu sedalam-dalamnya, itulah karena kita belum sekuat tenaga menggunakan kecerdasan. Maka Da Xue itu mula-mula mengajarkan kita yang hendak belajar, supaya dapat menyelami dalam-dalam segala hal ihwal di dunia ini. Seorang yang mempunyai pengetahuan Hukum itu sedalam-dalamnya, akan menjadikan ia sanggup mencapai puncak kesempurnaan. Bila kita dengan sepenuh tenaga mempelajarinya, niscaya pada suatu pagi walaupun mungkin lama, kita akan memperoleh kesadaran batin yang menjalin dan menembusi segala-galanya. Di situ akan kita lihat semuanya luat dan dalam, halus dan kasar sehingga tiada suatupun yang tidak terjangkau. Demikianlah batin kita telah sepenuhnya digunakan sehingga tiada sesuatu yang tidak terang. Demikianlah yang dinamai mengetahui pangkal dan demikianlah pula yang dinamai memperoleh pengetahuan yang sempurna."

Konten disalin