Lun Yu I:2

You Zi berkata, "Seorang yang dapat berlaku Bakti dan Rendah Hati tetapi suka menentang atasan, sungguh jarang terjadi; tidak suka menentang atasan tetapi suka mengacau, ini belum pernah terjadi."

"Maka seorang Jun Zi mengutamakan pokok; sebab, setelah pokok itu tegak Jalan Suci akan tumbuh. Laku Bakti dan Rendah Hati itulah pokok Peri Cinta Kasih."

Konten disalin