Lun Yu X:12

Tikar duduk yang tidak teratur rapi, tidak diduduki.

Konten disalin