Lun Yu X:18

Bila raja mengantari Nya makanan, niscaya dengan duduk rapi lebih dahulu baharulah kemudian dicicipinya.

Bila diantari daging mentah, segera dimasak lalu disembahyangkan kepada leluhur Nya.

Kalau diantari hewan hidup niscaya dipeliharanya.

Kalau makan bersama raja, pada saat raja masih melakukan upacara sembahyang lebih dahulu makan nasinya.

Konten disalin