Lun Yu XI:10

Tatkala Yan Yuan meninggal dunia, Nabi menangis sangat sedih.

Murid-murid berkata, "Sungguh Guru sangat sedih."

Nabi bersabda, "Terlalu sedihkah Aku? Kalau Aku tidak bersedih untuk dia, untuk siapakah Aku boleh bersedih?"

Konten disalin