Lun Yu XI:18

Adapun Kao Chai itu bodoh, Zeng Chan itu lambat, Zhuan Sun Shi itu kurang pertimbangan, dan Zhong You itu kasar.

Konten disalin