Lun Yu XI:3

Yang dapat melaksanakan Kebajikan ialah Yan Yuan, Min Zi Qian, Ran Bo Niu dan Zhong Gong. Yang cakap bicara ialah Zai Wo dan Zi Gong. Yang cakap dalam pemerintah ialah Ran You dan Ji Lu. Yang ahli dalam pengetahuan Kitab ialah Zi You dan Zi Xia.

Konten disalin