Lun Yu XI:8

Tatkala Yan Yuan meninggal dunia, Yan Lu mohon agar Nabi menjual kereta Nya untuk membeli peti pembungkus peti mati.

Nabi bersabda, "Pandai atau tidak, semua murid Kuanggap sebagai Anakku. Ketika Li meninggal dunia, juga hanya memakai peti mati saja dan tidak memakai peti pembungkus peti mati. Akupun tidak semestinya membeli peti pembungkus peti mati itu sehingga tidak mempunyai kendaraan; karena, bagaimanapun Aku dahulu pernah menjabat sebagai menteri, sehingga ada kalanya Aku tidak boleh berjalan kaki saja."

Konten disalin