Lun Yu XIII:10

Nabi bersabda, "Kalau ada yang mau memberi jabatan negara Kepadaku, dalam setahun akan dapat Kubereskan, dan dalam tiga tahun Kusempurnakan negeri itu."

Konten disalin