Lun Yu XIII:21

Nabi bersabda, "Kalau tidak dapat Kuperoleh seorang yang benar-benar dapat berlaku Tengah, cukuplah kalau Kudapatkan seorang yang berkemauan keras dan bercita-cita tinggi! Seorang berkemauan keras ada harapan maju dan seorang yang bercita-cita tinggi tidak suka melakukan perbuatan rendah."

Konten disalin