Lun Yu XIII:25

Nabi bersabda, "Seorang Jun Zi mudah dilayani tetapi sukar disenangkan; bila akan disenangi dengan hal yang tidak di dalam Jalan Suci, ia tidak dapat senang; tetapi, di dalam menyuruh, ia selalu menyesuaikan dengan kecakapan orang."

Seorang Xiao Ren sukar dilayani tetapi mudah disenangkan. Meski disenangkan dengan hal yang tidak di dalam Jalan Suci, ia senang juga; tetapi di dalam menyuruh, ia menuntut orang dapat menyiapkan segalanya."

Konten disalin