Lun Yu XIV:12

Zi Lu bertanya cara menjadi seorang yang sempurna. Nabi bersabda, "Harus mempunyai kecakapan seperti Zang Wu Zhong, tidak tamak seperti Meng Gong Chuo, berani seperti Bian Zhuang Zi, banyak pengetahuan seperti Ran Qiu, dan segenap tingkah lakunya sesuai dengan Kesusilaan dan Musik. Demikianlah seorang yang sempurna itu."

Kemudian bersabda pula, "Untuk masa sekarang, bagaimanakah orang yang sempurna itu?" "Cukup bilamana melihat keuntungan ingat akan Kebenaran, menghadapi bahaya berani menetapi takdir, sekalipun lama mengalami penderitaan tidak lupa akan janji yang diucapkan; ini cukup untuk dianggap sempurna."

Konten disalin