Lun Yu XIV:42

Zi Lu bertanya tentang seorang Jun Zi, Nabi bersabda, "Ia membina dirinya dengan penuh hormat."

"Setelah dapat berbuat demikian lalu bagaimana?"
"Ia membina diri untuk memberi sentosa kepada orang lain."

"Setelah dapat berbuat demikian lalu bagaimana?"
"Ia membina diri untuk memberi sentosa kepada segenap rakyat. Membina diri untuk dapat memberi sentosa kepada seluruh rakyat, meskipun Yao dan Shun masih khawatir belum dapat melaksanakan dengan sempurna."

Konten disalin