Lun Yu XV:10

Zi Gong bertanya bagaimanakah melaksanakan Cinta Kasih. Nabi bersabda, "Seorang tukang yang ingin bekerja baik-baik, lebih dahulu menyempurnakan alat-alatnya. Maka hidup di suatu negara hendaklah dapat mengabdi kepada pembesar yang Bijaksana dan berkawan dengan para Siswa di dalam Cinta Kasih."

Konten disalin