Lun Yu XV:19

Nabi bersabda, "Seorang Jun Zi susah kalau tidak mempunyai kecakapan; tetapi, tidak susah bila orang lain tidak mau mengenalnya."

Konten disalin