Lun Yu XV:24

Zi Gong bertanya, "Adakah suatu kata yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup?"

Nabi bersabda, "Itulah Tepa Salira! Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain."

Konten disalin