Lun Yu XV:34

Nabi bersabda, "Seorang Jun Zi mungkin tidak dapat terkenal di dalam perkara-perkara kecil, tetapi dapat diberi beban melaksanakan perkara besar. Seorang Xiao Ren tidak dapat diberi beban melaksanakan perkara besar, tetapi mungkin dapat terkenal di dalam perkara-perkara kecil."

Konten disalin