Lun Yu XV:38

Nabi bersabda, "Di dalam mengabdi kepada pemimpin, bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan tugas dan belakangkanlah soal makan."

Konten disalin