Lun Yu XVII:16

Nabi bersabda, "Zaman dahulu orang mempunyai tiga cacat yang sekarang mungkin tidak ada lagi."

"Dahulu, kekerasan hati menunjukkan tidak puas dengan urusan kecil; sekarang, kekerasan hati menunjukkan perbuatan sewenang-wenang. Dahulu, keangkuhan menunjukkan Kesucian, sekarang keangkuhan menunjukkan perbuatan jahat dan suka marah-marah. Dahulu, kebodohan menunjukkan kelurusan; sekarang, kebodohan menunjukkan banyak akal busuk."

Konten disalin