Lun Yu XIX:1

Zi Zhang berkata, "Seorang Siswa bila menghadapi bahaya, berani menetapi Firman; bila melihat keuntungan ingat akan Kebenaran; di dalam melakukan sembahyang, penuh khidmat; dan dalam saat berkabung ingat akan pentingnya rasa sedih. Demikianlah ia mencukupi syarat."

Konten disalin