Lun Yu XIX:16

Zeng Zi berkata, "Sungguh mempesonakan Zi Zhang itu! Tetapi sukar untuk bersama-sama dengannya menempuh Cinta Kasih."

Konten disalin