Lun Yu XIX:19

Keluarga Meng akan mengangkat Yang Fu menjadi hakim. Yang Fu bertanya kepada Zeng Zi. Zeng Zi menjawab, "Saat ini para pembesar sudah banyak yang ingkar dari Jalan Suci dan rakyat lama terlunta-lunta. Maka kalau engkau memeriksa suatu perkara, haruslah mengenal perasaan orang itu. Kasihanilah dia, jangan hanya gembira dapat memutuskan suatu perkara."

Konten disalin