Lun Yu XIX:23

Shu Sun Wu Shu di dalam musyawarahnya di istana berkata, "Sesungguhnya Zi Gong itu lebih Bijaksana daripada Zhong Ni."

Zi Fu Jing Bo melaporkan hal itu kepada Zi Gong.

Zi Gong berkata, "Seumpama dinding istana, dinding istanaku hanya setinggi bahu sehingga tiap orang dapat melihat keindahan bangunan di dalamnya; sedangkan dinding istana Guru bertombak-tombak tingginya."

"Kalau seseorang tidak mendapatkan pintu untuk memasukinya, tidak akan dapat melihat betapa indah Zong Miao dan betapa megah gedung-gedungnya. Sesungguhnya yang boleh mendapatkan pintu masuk itu tidaklah banyak. Maka, kalau tuanmu itu berkata demikian, bukankah itu wajar?"

Konten disalin