Lun Yu II:11

Nabi bersabda, "Orang yang memahami Ajaran Lama lalu dapat menerapkan pada yang baru, dia boleh dijadikan guru."

Konten disalin