Lun Yu II:24

Nabi bersabda, "Bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat."

Mengetahui Kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada Keberanian.

Konten disalin