Lun Yu II:9

Nabi bersabda, "Sepanjang hari Aku bercakap-cakap dengan Hui; dalam percakapan ia tidak pernah membantah, seolah-olah seorang bodoh. Tetapi, setelah ia undur dari Hadapanku dan Kuselidiki perilaku dalam kehidupan pribadinya, ternyata ia dapat memenuhi Ajaranku. Sesungguhnya Hui tidak bodoh."

Konten disalin