Lun Yu III:20

Nabi bersabda, "Sanjak Guan Ju itu menggembirakan, tetapi tidak melanggar kesopanan; mengharukan tetapi tidak membuat merana."

Konten disalin