Lun Yu III:21

Pangeran Ai bertanya kepada Zai Wo tentang keistimewaan pohon yang ditanam di tempat sembahyang kepada malaikat bumi.

Zai Wo menjawab, "Pada zaman Kerajaan Xia ditanam pohon Song pada zaman Kerajaan Yin ditanam pohon Bo, tetapi pada zaman Kerajaan Zhou ini ditanam pohon Li dan dikatakan supaya rakyat gemetar ketakutan."

Ketika mendengar hal itu, Nabi bersabda, "Hal yang sudah terjadi tidak perlu dipercakapkan, hal yang sudah terlanjur tidak perlu dicegah, dan hal yang sudah lampau tidak perlu disalah-salahkan."

Konten disalin