Lun Yu III:26

Nabi bersabda, "Seorang berkedudukan tinggi yang tidak dapat berlapang hati; menjalankan upacara tiada rasa hormat; dan di dalam hal kematian tiada rasa sedih; bagaimana Aku tahan melihatnya?"

Konten disalin