Lun Yu VI:16

Nabi bersabda, "Bila tidak mempunyai kefasihan bicara sebagai Zhu Tuo dan mempunyai ketampanan sebagai Song Zhao, sukar menghindarkan diri dari kesulitan zaman ini."

Konten disalin