Lun Yu VI:24

Nabi bersabda, "Negeri Qi sekali berubah akan dapat menyamai Negeri Lu dan Negeri Lu sekali berubah akan dapat mencapai Jalan Suci."

Konten disalin