Lun Yu VII:15

Ran You bertanya, "Maukah Guru membantu Pangeran Negeri Wei?" Zi Gong menjawab, "Baiklah, aku hendak menanyai Nya."

Ia masuk ke ruangan, lalu bertanya, "Bagaimanakah Bo Yi dan Shu Qi itu?" Nabi menjawab, "Mereka ialah orang-orang yang bijaksana pada zaman dahulu."

"Menyesalkah mereka akan tindakannya?" "Mereka mencari Cinta Kasih dan telah mendapatkan Cinta Kasih. Mengapa menyesal?" Zi Gong keluar dan berkata, "Guru tidak mau."

Konten disalin