Lun Yu VIII:5

Zeng Zi berkata, "Cakap, tetapi suka bertanya kepada yang tidak cakap; berpengetahuan luas tetapi suka bertanya kepada yang kurang pengetahuan; berkepandaian tetapi kelihatan tidak; berisi tetapi nampak kosong; tidak mendendam atas perbuatan buruk orang lain; dahulu aku mempunyai seorang teman yang dapat melakukan ini."

Konten disalin