Lun Yu VIII:6

Zeng Zi berkata, "Seorang yang dapat diserahi mengasuh anak yatim piatu, dapat menunaikan tugas negara di tempat yang beratus Li jauhnya dan di dalam menjumpai kesulitan tidak goncang hatinya, bukankan ia seorang Jun Zi? Sungguhlah ia seorang Jun Zi!"

Konten disalin