Lun Yu IX:2

Seorang dari daerah Xiang Dang pernah berkata, "Sungguh besar Kong Zi! Pengetahuannya sangat luas dan dalam, sayang tidak mempunyai satu keahlian yang dapat memahsyurkan namanya."

Mendengar itu Nabi berkata kepada murid-murid, "Aku harus menjadi ahli apa? Harus menjadi ahli mengendarai kereta kah? Harus menjadi ahli memanah kah? Baiklah Aku belajar menjadi ahli mengendarai kereta saja."

Konten disalin