Meng Zi I A:1.2

Raja bertanya, "Bapak tidak menghiraukan jarak yang beribu-ribu Li datang kemari; adakah ajaran Bapak yang boleh membawa keuntungan bagi negeriku?"

Konten disalin