Meng Zi I A:7.13

"Dengan timbangan, barulah kita dapat mengetahui berat ringan suatu benda; dengan ukuran, barulah kita dapat mengetahui panjang pendek sesuatu benda. Maka, hanya dengan pikiran yang sungguh-sungguh, baginda dapat mempertimbangkan sesuatu."

Konten disalin