Meng Zi I B:4.10

Raja muda Jing merasa gembira lalu menyiarkan maklumat ke seluruh negeri dan bekerja keras sehingga membuat tempat bermalam di luar kota. Sejak itu baginda membuka gudangnya untuk memberi bantuan kepada rakyat yang tidak berkecukupan dan dipanggillah guru besar musik, diperintahkan, 'Ciptakanlah aku sebuah lagu yang dapat menggembirakan hubungan raja dengan menteri-menteri.' Demikianlah kemudian timbul lagu Zhi Shao dan Jue Shao yang di dalam sanjaknya antara lain tertulis, 'Dapat mencegah raja apa salahnya?' Yang mencegah rajanya dialah mencintai rajanya.

Konten disalin