Meng Zi I B:5.1

Raja Xuan dari Negeri Qi bertanya, "Orang-orang berkata aku harus membongkar Istana Ming Tang. Bagaimanakah pendapat bapak?"

Konten disalin