Meng Zi II A:1.9

"Orang Negeri Qi mempunyai peribahasa, 'Walaupun punya kecakapan dan kecerdikan, sesungguhnya tidak sebanding dengan yang dapat menggunakan kesempatan. Walaupun punya cangkul dan bajak, sesungguhnya tidak sebanding dengan yang dapat menggunakan musim. Dan saat itu bagi Guan Zhong ialah waktu yang sebaik-baiknya.'"

Konten disalin