Meng Zi II A:4.1

Meng Zi berkata, "Yang berperi Cinta Kasih akan dimuliakan, yang tidak berperi Cinta Kasih akan dihinakan. Kini, orang yang tidak suka terhina, tetapi tidak hidup Cinta Kasih; ialah seperti orang yang tidak suka basah namun berdiam di tempat yang rendah-rendah."

Konten disalin