Meng Zi II B:13.2

"Yang dahulu itu adalah suatu persoalan dan yang kini soal lain pula."

Konten disalin