Meng Zi II B:2.8

"Maka Cheng Tang kepada Yi Yin lebih dahulu ia belajar kepadanya baharu kemudian mengangkatnya sebagai menterinya. Maka dengan tanpa berpayah-payah ia menjadi raja besar. Begitu pula Raja muda Huan kepada Guan Zhong, lebih dahulu ia belajar kepadanya baru kemudian mengangkatnya sebagai menterinya. Maka dengan tanpa berpayah-payah ia menjadi raja muda pemimpin."

Konten disalin