Meng Zi II B:4.4

Pada hari lain Meng Zi menemui raja Negeri Qi dan berkata, "Di antara pembesar-pembesar kota baginda, sudah lima orang kukenal; tetapi yang mengetahui kesalahan sendiri hanya Kong Ju Xin seorang." Lalu diceritakanlah kepada raja pengalamannya yang lalu itu. Raja berkata, "Inilah dosaku!"

Konten disalin