Meng Zi III A:3.3

"Adapun sifat kebanyakan rakyat itu demikian; Yang mempunyai penghasilan tetap akan mempunyai ketetapan hati, yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan tidak mempunyai ketetapan hati. Bila tidak mempunyai ketetapan hati; maka, membuang diri; menyeleweng, berbuat sesat, dan liar tidak segan melakukan. Bila mereka terjerumus ke dalam kejahatan sehingga terhukum, bukankah ini seperti pemerintah yang menjebaknya? Seorang yang berperi Cinta Kasih di dalam kedudukannya, patutkah ia menjebak rakyat?"

Konten disalin